In april 2016 kende het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden een bijdrage van € 25.000,- toe aan Gebr. De Koning voor een haalbaarheidsonderzoek van ‘Modulair Drijvend Groen’. In de joint venture Urban Deltas wilde het Papendrechtse bedrijf, samen met het Rotterdamse Urban Green, de levensvatbaarheid verder onderzoeken van hun innovatieve en duurzame concept om de waterkwaliteit in stedelijke havengebieden te verbeteren en tegelijk meer groen in de stad te creëren. Inmiddels is het haalbaarheidsonderzoek afgerond en is er ook al een eerste project gerealiseerd. Op basis van het haalbaarheidsonderzoek en de eerste ervaringen in de markt heeft Urban Deltas wel gekozen voor een beperkte koerswijziging.

Vergroenen
In het voorjaar van 2017 rondde Urban Deltas het eerste commerciële project af. De opdracht om de watergangen in een aangelegde ‘haven’ in het stadshart van Breda te vergroenen, sloot naadloos aan bij het projectplan, zoals dat was ingediend bij het MKB-katalysatorfonds. Daarin werden gemeenten nadrukkelijk genoemd als potentieel opdrachtgevers. Inmiddels zijn er ook gesprekken met diverse andere partijen, met name in de regio Rotterdam.

Verandering van focus
Begin 2016 zette Urban Deltas vooral in op het gebruik van hun ‘modulair groen’ voor het creeren van meer groen in de stad, in de vorm milieuneutraal bebouwde drijvende ‘parken’ met recreatiemogelijkheden. (bekijk het filmpje). Inmiddels is duidelijk geworden dat er op korte termijn meer waarde te realiseren is door vooral te focussen op de waterkwaliteitverbeterende functies van de drijvende eilanden. Dit wordt dan ook de nieuwe koers van Urban Deltas voor de aankomende periode.

Steun in de rug
Met een eerste opdracht reeds uitgevoerd en verschillende ‘potjes op het vuur’ lijkt Urban Deltas een goede start te hebben gemaakt, hoewel het vaak lang onzeker blijft of voorstellen ook daadwerkelijk zullen worden uitgevoerd. Kwestie van een lange adem dus, volgens Leo van Dijk van Urban Deltas. Hij kijkt positief terug op de samenwerking met het MKB-katalysatorfonds. “De mogelijkheid een haalbaarheidsonderzoek te doen vanuit Drechtsteden heeft ons geholpen, met een stukje financiële zekerheid, dit op een gedegen manier te doen. Dat de medewerkers van het fonds ‘er bovenop zitten’ is bovendien een goede stok achter de deur om daadwerkelijk handen en voeten te geven aan je ideeën. Het zou helemaal mooi zijn als er ook vanuit de Drechtsteden nog een opdracht komt voor het vergroenen van het binnenwater. Wellicht in de toekomst….”