Het bruist in de regio. Ondernemers in het MKB investeren volop in innovatie. De overheid draagt daar graag aan bij, want innovatie leidt tot economische groei en meer werkgelegenheid. In 2016/2017 landde er ruim een miljoen euro aan innovatiesubsidies in de Drechtsteden. De bedrijven zelf investeerden zelfs nog meer. Regionaal portefeuillehouder Anouk van Eekelen ging op bezoek bij SALTWATER ENGINEERING B.V. uit Papendrecht, een van de MKB-bedrijven die in aanmerking kwam voor een bijdrage uit de MIT-regeling.

Funderingen van oude boorplatforms opruimen
Saltwater Engineering gebruikt de MIT-bijdrage van 25.000 voor een haalbaarheidsonderzoek naar het ‘Bergen van platformvoeten met drijvende hulpmiddelen’. Als boorplatforms niet meer gebruikt worden, moeten ze weggehaald worden uit zee. Ook de ‘voeten’ waarop ze staan. Het ontmantelen van deze enorme constructies op zee is zeer complex en duur. Saltwater Engineering B.V. heeft nu een concept bedacht waarmee ze de platformvoeten met behulp van drijvende constructies van de zeebodem kunnen lichten en naar de kust kunnen laten drijven, om ze vervolgens aan land te ontmantelen.

“Ruimte om nieuwe dingen te onderzoeken en te starten”
Mede-eigenaar Mike Stelzer van Saltwater Engineering: “Ons bedrijf bestaat al 11 jaar en we hebben inmiddels 16 man dienst. Een grotendeels jonge, maar talentvolle en enthousiaste ploeg. We zijn erg gefocust op kwaliteit en de werkdruk is hoog. Maar vanuit de praktijk van ons werk zien we ook volop mogelijkheden voor innovatie. Subsidies als de MIT-regeling geven ons de ruimte om ons in te zetten op een dergelijk innovatief traject waar we geen factureerbare uren op kunnen maken. Zo kunnen we toch nieuwe dingen onderzoeken en starten.”
Ook regionaal portefeuillehouder Economie Anouk van Eekelen benadrukt het belang van innovatiefinanciering vanuit de overheid. “Het MKB is echt de motor van innovatie en economische groei. Dat willen we volop ondersteunen en er zijn daarvoor prima fondsen, zoals de MIT-regeling, het MKB-katalysatorfonds en de fondsen van Innovation Quarter. Veel kleinere bedrijven weten helaas de weg naar deze fondsen nog onvoldoende te vinden. Daar gaan we extra op inzetten!”

Innovatiefinanciering
MKB-ondernemers kunnen voor de eerste fasen van hun innovatieplannen vaak niet terecht bij reguliere banken en financiers. De risico’s zijn daarvoor te groot. Daarom biedt de overheid hiervoor verschillende subsidies. Vaak gaat om een bijdrage van maximaal 50% van de kosten. De andere 50% betaalt de ondernemer zelf. De subsidiefondsen bieden vaak ook belangrijke extra’s, zoals toegang tot netwerken, faciliteiten en advies.

Plaatje investeringen MIT en MKB-katalysator