Netics BV

Baggerfabriek

Aalsmeer-2-Netics-logo1De ‘Baggerfabriek’ is een concept waarin baggerspecie uit een bepaald gebied wordt verwerkt tot nieuwe producten (o.a. Dijkenklei, stenen, kademuren…). Die kunnen worden gebruikt in bouw- en infraprojecten in datzelfde gebied.
Deltagebieden over de hele wereld zijn kwetsbaar voor overstromingen. Baggeren is daarom een oneindige en regelmatig terugkerende noodzaak. Maar het afzetten van baggerspecie is moeilijk en vaak kostbaar. Tegelijkertijd worden primaire grondstoffen steeds schaarser en duurder en moet men naar alternatieve en meer duurzame oplossingen op zoek. Er ligt dus wereldwijd een enorme kans voor het inzetten van baggerspecie als bouwstof. NETICS is expert in de wereld op dit gebied en heeft daarom de Baggerfabriek® bedacht.

Type instrument: Haalbaarheidsonderzoek

 

Vaardigheden

Gepubliceerd op

24 februari 2017