DieselUp

Zwavel uit stookolie van schepen is een van de grootste vervuilers wereldwijd voor de uitstoot van SOx. De industrie is op zoek naar oplossingen om zwavel aan de stookolie te onttrekken, maar de ontwikkelingen op de grote raffinaderijen blijven achter bij de vraag. DieselUp heeft nu een innovatieve techniek ontwikkeld om mogelijk stookolie decentraal, dat wil zeggen: bij brandstofhandelaren of zelfs aan boord van schepen, te ontzwavelen. Hierdoor kunnen schepen toch bunkeren op plaatsen waar geen lichtere fracties beschikbaar zijn. Met de bijdrage van het MKB-katalysatorfonds onderzoekt DieselUp of deze oplossing technisch haalbaar is voor de maritieme (Heavy Fuel Oil) sector. Bij een positieve uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek, kan deze inovatie grote invloed hebben op de verduurzaming van de scheepvaart.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

16 oktober 2017