Spring naar inhoud

MKB Kathalysatorfonds

Netics BV

Partners: Baggerfabriek

Subsidie: € 16.000

Eigen investering: € 32.000


Aalsmeer-2-Netics-logo1De 'Baggerfabriek' is een concept waarin baggerspecie uit een bepaald gebied wordt verwerkt tot nieuwe producten (o.a. Dijkenklei, stenen, kademuren…). Die kunnen worden gebruikt in bouw- en infraprojecten in datzelfde gebied.

Deltagebieden over de hele wereld zijn kwetsbaar voor overstromingen. Baggeren is daarom een oneindige en regelmatig terugkerende noodzaak. Maar het afzetten van baggerspecie is moeilijk en vaak kostbaar. Tegelijkertijd worden primaire grondstoffen steeds schaarser en duurder en moet men naar alternatieve en meer duurzame oplossingen op zoek. Er ligt dus wereldwijd een enorme kans voor het inzetten van baggerspecie als bouwstof. NETICS is expert in de wereld op dit gebied en heeft daarom de Baggerfabriek® bedacht.


Type instrument: Haalbaarheidsonderzoek

Partners: Baggerfabriek
Subsidie: € 16.000
Eigen investering: € 32.000