Spring naar inhoud

MKB Kathalysatorfonds

Marine Innovators

Partners: -

Innovatie: Installatieconcept voor offshore windmolens

Subsidie: € 25.000

Eigen investering: € 35.000


Als duurzame en schone energiebron wordt windenergie steeds belangrijker. Naar verwachting gaan de komende tien jaar binnen de EU meer dan 5,5 miljoen extra huishoudens per jaar gebruikmaken van offshore windenergie (windparken op zee). De markt en de overheden streven daarbij naar steeds lagere prijzen per kWh, zodat er zo min mogelijk overheidssubsidie nodig is. In die prijs vormen het transport en de installatie van de windmolens een belangrijke factor. Marine Innovators heeft nu een uniek, gepatenteerd SUS (Sitting Up System) concept ontwikkeld, waarbij de windmolen en zijn fundatie als één geheel worden vervoerd en geïnstalleerd, waardoor ze veel sneller en goedkoper kunnen worden geplaatst. zal gekeken worden naar de economische-, technologische-, logistieke- en veiligheidsrisico's van het concept. Ook maakt het bedrijf met de bijdrage van het MKB-katalysatorfonds een schaalmodel. Marine Innovators verwacht alleen al voor de nationale markt binnen drie en een half jaar een productie van twee innovatieve installatiesystemen te realiseren.

Partners: -
Innovatie: Installatieconcept voor offshore windmolens
Subsidie: € 25.000
Eigen investering: € 35.000