Spring naar inhoud

MKB Kathalysatorfonds

Laskar

In de huidige maakindustrie waarin (metaal)verbindingen een cruciale rol spelen is een enorme behoefte aan kennisoverdracht, begeleiding en automatisering. Dat geldt zeker ook voor puntlassen, een lastechniek geschikt voor de plaatwerkindustrie. Om deze belangrijke lastechniek door te ontwikkelen, zijn maar zeer minimaal of geen middelen beschikbaar. Daarom heeft Laskar Puntlastechniek BV zich zo georganiseerd dat de klant totaal ontzorgd gaat worden. Hun missie is om innovatieve oplossingen aan te bieden voor de maakindustrie op het gebied van weerstandlassen en stiftlassen.


In een continue veranderende markt, waarbij de opdrachtgevers steeds hogere eisen stellen aan de kwaliteit en reproduceerbaarheid van de lasverbinding, wordt de aansluiting met de huidige status van het puntlasproces gemist en is een digitaliseringsslag noodzakelijk. Daarnaast is het kennisniveau op het gebied van puntlassen en stiftlassen dermate slecht dat de klanten steeds vaker en terugkerend een beroep op Laskar doen. Door innovatie in de puntlastechniek worden deze uitdagingen aangepakt. 


Door een innovatief 'Digital Spotwelding Production System' te ontwikkelen die wordt toegevoegd aan een standaard puntlasmachine, bieden we klanten een integrale oplossing. Het gebrek aan proceskennis, behoefte in real-time (kwaliteits)controle op het lasproces en integratie met software platformen bij gebruikers/klanten worden met de ontwikkeling van de controller opgelost. Zo maakt Laskar ook puntlastechniek klaar voor Industrie 4.0 toepassingen.