Spring naar inhoud

MKB Kathalysatorfonds

Koedood Dieselservice

Partners: Emigreen, Oechies

Innovatie: Continue emissiemeting aan de pijp (NOx en CO2)

Subsidie: € 25.000

Eigen investering: € 76.940


De binnenvaart moet de komende decennia verder vergroenen. Naast schonere motoren, alternatieve brandstoffen, en bijvoorbeeld nabehandelingssystemen is het van belang dat de schipper bewuster wordt van zijn uitstoot en daarop ook kan sturen. Koedood ontwikkelt daarom een systeem, waarmee binnenvaartschippers continu inzicht hebben in hun NOx en CO2- uitstoot. Hierdoor kunnen ze zuiniger en milieuvriendelijker varen.

Het beoogde product meet continu de werkelijke uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en koolstofdioxide (CO2) aan de uitlaatpijp, maakt de gegevens direct zichtbaar op het dashboard van de schipper en geeft hem ook advies om zijn uitstoot aan NOx en CO2 te minimaliseren door een koppeling met de boordcomputer. Een continu monitoringssysteem levert bovendien veel gegevens op over de werkelijke uitstoot van schepen. Dat is maatschappelijk relevant, omdat vervoer over water zeker waar het CO2 betreft veel milieuvriendelijker is dan over de weg. Als meer bedrijven kiezen voor vervoer over water, kan dat bovendien helpen de filedruk te verminderen.


Type instrument: Haalbaarheidsonderzoek

Partners: Emigreen, Oechies
Innovatie: Continue emissiemeting aan de pijp (NOx en CO2)
Subsidie: € 25.000
Eigen investering: € 76.940