Spring naar inhoud

MKB Kathalysatorfonds

Holland Shipyards

Partners: -

Innovatie: Hergebruik en overbrengen van energie van veerboten tijdens het aan- en afmeren

Subsidie: € 25.000

Eigen investering: € 25.000


Het bedrijf Holland Shipyards BV uit Hardinxveld-Giessendam heeft een bijdrage ontvangen uit het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden. Het bedrijf gebruikt deze cofinanciering om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar het hergebruik en overbrenging van energie van veerboten tijdens het aan- en afmeren. Met het innovatieproject wil het bedrijf bijdragen aan het verduurzamen van de maritieme markt en aan de economische ontwikkeling van de regio. Het bedrijf werkt vrijwel uitsluitend met toeleveranciers en werknemers uit de Drechtsteden.


Schonere veerponten

De maatschappelijke vraag naar schone schepen wordt steeds groter. Dat geldt ook voor veerponten, waarvan er alleen al in Nederland zo’n 300 in de vaart zijn. Op den duur zullen de veerponten worden vervangen door boten met elektrische voortstuwing, maar aangezien veerponten zo’n 30 jaar meegaan, zal dat niet van vandaag op morgen zijn. Bovendien hebben veerboten een hoge energiebehoefte, wat vraagt om hoge investeringen in batterijen en de noodzakelijke aansluiting op het elektriciteitsnet. Holland Shipyards kijkt daarom naar een oplossing die nu al kan worden ingezet om ‘conventionele’ veerponten te verduurzamen, maar straks ook inzetbaar is om de energiebehoefte van elektrische veerboten zo laag mogelijk te houden.


Slim (her)gebruik van energie

Bij veerboten gaat er veel energie verloren bij het aanmeren: de veerboot moet eerst geleidelijk remmen en als de boot tot stilstand is gebracht is er veel vermogen nodig om hem tegen de wal te houden zodat reizigers snel en veilig van en aan boord kunnen gaan. Nu gebeurt dat allemaal ‘op de motor’. Holland Shipyards wil kijken of dit ook anders kan, bijvoorbeeld mechanisch, zodat de kinetische energie die vrijkomt bij het remmen wellicht kan worden omgezet in bruikbare energie. Zo gaat er dus geen energie verloren, maar wordt er juist energie gewonnen. Bij elektrische of hybride veerboten zou die energie gebruikt kunnen worden om de batterij op te laden. Dat is duurzaam en scheelt bovendien tijd, omdat de boot dan niet of minder aan de wal hoeft op te laden.

Haalbaarheidsonderzoek

Partners: -
Innovatie: Hergebruik en overbrengen van energie van veerboten tijdens het aan- en afmeren
Subsidie: € 25.000
Eigen investering: € 25.000