Spring naar inhoud

MKB Kathalysatorfonds

Euromesh

In tal van procesindustrieën is het gebruik van leidingen en filters een belangrijk en onmisbaar onderdeel. Euromesh is actief in deze sectoren en levert techniek aan de olie- en gasindustrie, (petro)chemie, waterzuivering, voedingsmiddelenindustrie en scheepvaart. In dit kader heeft Euromesh een vervangbaar filter ontworpen die vervuiling uit transportleidingen voor zowel gas als vloeistoffen moet filteren en moet voorkomen dat er blokkades ontstaan in die potentieel zeer gevaarlijk kunnen zijn.


Op dit moment werken industrieën alleen met duplex basket filters. Het AFT filter dat Euromesh heeft ontworpen – en met steun van het MKB-katalysatorfonds in prototype ontwikkelt – kent ten opzichte van het conventionele duplex filter relatief (zeer) lage investeringskosten, een korte inbouwlengte en eenvoudig gebruik, drukmeting- en drainagevoorzieningen, een uitneembaar en reinigbaar filter cassette, weinig tot geen onderhoud, een lage drukval over de filtercassette, slechts een korte uitbedrijfstelling bij vervanging van de filtercassette en een lange levensduur door de stevige constructie. De AFT filters beschermen de industriële processen tegen beschadiging door verontreiniging en maken de industrie zowel veiliger als schoner en dat met een duurzamer product.


Euromesh werkt als Sliedrechts bedrijf samen met diverse regionale partners om dit product te ontwikkelen.