Spring naar inhoud

MKB Kathalysatorfonds

Cofano Software Solutions

Partners: HBR en Quintic

Innovatie: IT platform vervoersstromen havengebied

Subsidie: € 5.000

Eigen investering: € 66.000


Supply Chain Information Platform (SCIP)

Het project van Cofano, dat de naam 'Nextlogic' heeft meegekregen, stelt zich als doel om de containerbinnenvaart te optimaliseren, zodat de doorstroom in havens efficiënt afgehandeld kan worden. Het 'Supply Chain Information Platform' dat hiervoor wordt ontwikkeld, zorgt ervoor dat er efficiënter gebruik kan worden gemaakt van de havencapaciteit, wat leidt tot kostenbesparingen en milieuwinst.

Het idee is dat het digitaal platform het voor de verschillende partijen in de goederenketen mogelijk maakt om hun processen in een veilige omgeving op elkaar af te stemmen en hun informatie juist en tijdig met elkaar te delen. Daardoor kan laden en lossen van zee- en binnenvaartschepen efficiënter plaatsvinden. De beschikbare havencapaciteit wordt zo beter gebruikt en er zijn minder scheepsbewegingen.


Type instrument: Prototype

Partners: HBR en Quintic
Innovatie: IT platform vervoersstromen havengebied
Subsidie: € 5.000
Eigen investering: € 66.000