Spring naar inhoud

Over Smart Delta Drechtsteden

Het MKB-Katalysatorfonds is onderdeel van Smart Delta Drechtsteden. Met Smart Delta Drechtsteden willen we slim samen vooruit. Dat doen we met elkaar: bedrijven, onderwijs en overheid. Ontstaan uit de zeven Zuid- Hollandse gemeenten aan het water die samen een unieke delta vormen. Samenwerken doen ze al jaren, Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam. Resultaatgericht, in wisselende verbanden, met respect voor elkaars identiteit, maar altijd langs de weg van een gezamenlijk punt en een plan. Koersvast en duurzaam vernieuwen de Drechtsteden zich, stap voor stap, recht op het doel af. Zo komt de regio in ruimtelijk en economisch opzicht slim samen vooruit voor de ongeveer 300.000 mensen die hier wonen.

 

Smart Delta Drechtsteden zit in de lift en gaat verder: handen uit de mouwen, nuchter doorgaan en bouwen. Bouwen aan meer woningen, de energietransitie, slimme technologie, toegepaste innovatie, hoger onderwijs en een goede bereikbaarheid van de regio. Zo gaan we slim samen vooruit.


Smart Delta Drechtsteden – gaat voor extra banen

 

Voor een stabiele, economische toekomst

Smart Delta Drechtsteden gaat voor extra banen. Banen voor nu, maar ook voor de toekomst. Daar zijn gezonde, sterke bedrijven voor nodig en een arbeidsmarkt die aansluit bij de behoefte van het bedrijfsleven. Om dat voor elkaar te krijgen werken we nauw samen met onderwijs en bedrijfsleven. We zetten de komende jaren in op 30.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Kwaliteit en diversiteit naar type baan, opleidingsvraag en branche staan hierbij voorop. Zo creëren we een stabiele, economische toekomst, die blijvend kansen biedt voor groei en vernieuwing. Het effect daarvan straalt niet alleen af op de Drechtsteden, maar op de Nederlandse economie als geheel.

 

Goed opgeleide mensen onmisbaar

De economie verandert. Technologie en digitalisering spelen een steeds grotere rol in het productieproces. Bedrijven in de Drechtsteden zijn doorlopend bezig hun kennis en kunde te verbeteren en te vernieuwen. Dat vraagt om mensen die niet alleen goed zijn opgeleid, maar die ook op veranderingen kunnen inspelen. Smart Delta Drechtsteden zet zich in voor het aantrekken, behouden en ontwikkelen van talent op een vitale arbeidsmarkt waar iedereen kan meedoen en die aansluit bij de behoefte van het bedrijfsleven. Hiervoor hebben we initiatieven ontwikkeld als Campus Leerpark, het programma Leven Lang Ontwikkelen, de MBO-aanpak Baas over je eigen toekomst en het Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden. Stuk voor stuk voorbeelden van hoe regionale werkgevers, onderwijsinstellingen en overheid zich met elkaar verbinden met het oog op de toekomst.

 

Versterken innovatiekracht

De maritieme sector en de (technologische) maakindustrie zijn van oudsher sterk geworteld in onze regio. Sectoren die een grote innovatiekracht laten zien. Met initiatieven als de Duurzaamheidsfabriek, de Maakfabriek en het MKB-Katalysatorfonds willen we de  innovatiekracht van de regio vergroten en versterken. Ook stimuleren we onderlinge uitwisseling tussen bedrijven en samenwerking met het onderwijs: om van elkaar te leren, samen nieuwe inzichten op te doen, producten en processen te ontwikkelen en die in de praktijk te toetsen. Die samenwerking blijft uiteraard niet alleen beperkt tot de bedrijven in de maakindustrie, maar geldt evengoed voor de zorgsector waar digitalisering een steeds grotere rol speelt.

 

Goed vestigingsklimaat en ruimte om te groeien

Groeiende werkgelegenheid vraagt om gezonde bedrijven die nu en in de toekomst hun bedrijfsvoering op orde hebben en hun concurrentiepositie kunnen behouden en versterken. Smart Delta Drechtsteden werkt daarom aan een goed vestigingsklimaat, voor zittende en nieuwe bedrijven. We bieden ruimte om te groeien. Dat doen we vanuit de gedachte: het juiste bedrijf op de juiste plek. Door ruimte goed te benutten, wil Smart Delta Drechtsteden bedrijven met hun groeiambities vooruit helpen.


Meer weten?

Kijk op www.smartdeltadrechtsteden.nl