Spring naar inhoud

MKB Katalysatorfonds

Smart Delta Drechtsteden verlengt MKB-katalysatorfonds

MKB-bedrijven in de Drechtsteden die op zoek zijn naar financiering voor hun innovatie in de maritieme of industriële sector kunnen ook in 2023 een beroep doen op subsidie uit het MKB-katalysatorfonds. De gemeenten van de Smart Delta Drechtsteden hebben besloten de subsidieregeling te verlengen tot in elk geval eind 2023. Daarmee gaat het MKB-katalysatorfonds het achtste jaar in. De subsidieregeling stimuleert en ondersteunt ondernemers bij de concretisering van innovatieve ideeën in de eerste fases van productinnovatie op het gebied van duurzaam varen, deltatechnologie en slimme maakindustrie. Het MKB-katalysatorfonds is ingebed in het innovatienetwerk van de Smart Delta Drechtsteden, wat in 2023 nog verder wordt uitgewerkt.

Ondernemers kunnen bij het MKB-katalysatorfonds aankloppen voor vier typen subsidies: de kennisvoucher, het haalbaarheidsonderzoek, prototyping en de kwartiermaker. Het maximale subsidiebedrag is € 40.000; in alle gevallen gaat het om een bijdrage van maximaal 50% van de kosten. De overige 50% moet de ondernemer zelf inbrengen in geld, materialen en/of tijd. Kenmerk van het MKB-katalysatorfonds is de laagdrempelige en persoonlijke werkwijze. De doorlooptijd van een aanvraag bedraagt slechts circa zes weken. Ondernemers lichten hun aanvraag mondeling toe voor een adviescommissie die bestaat uit ervaren ondernemers uit de regio. De commissie kijkt o.a. naar de haalbaarheid, de toepasbaarheid en de betekenis van de innovatie voor de werkgelegenheid en de economie van de regio. De commissieleden beraadslagen over de toekenning, geven advies vanuit hun eigen ervaring en leggen verbinding met hun netwerk. Toegekende aanvragen komen nog terug voor een tussentijdse en eindpresentatie bij de adviescommissie, zodat de ondernemer ook tijdens het project advies kan ontvangen.

Voor meer informatie over het MKB-katalysatorfonds of het aanvragen van subsidie: zie https://www.mkbkatalysatorfondsdrechtsteden.nl/.

MKB-bedrijven in de Drechtsteden die op zoek zijn naar financiering voor hun innovatie in de maritieme of industriële sector kunnen ook in 2023 een beroep doen op subsidie uit het MKB-katalysatorfonds.