Spring naar inhoud

MKB Katalysatorfonds

Seabubbles Netherlands ontwikkelt prototype van een innovatieve draagvleugel voor watertaxi's

mallen


Het in Dordrecht gevestigde bedrijf Seabubbles Netherlands kreeg eind 2022 een subsidie toegekend uit het MKB-katalysatorfonds. Seabubbles Netherlands kan met behulp van deze subsidie een prototype ontwikkelen van een innovatieve draagvleugel voor watertaxi's. Het prototype is nodig om nieuwe technologie te testen bij het Maritiem Research Instituut Nederland (MARIN) om hiermee veiliger, sneller, wendbaarder, zuiniger én comfortabeler te kunnen varen bij hogere golven. 


Seabubbles Netherlands werkt voor de ontwikkeling van het prototype samen met het bedrijf Jules Dock, waar het prototype van de draagvleugel wordt gefabriceerd van composietmateriaal in voorgefabriceerde mallen. Inmiddels is het technisch ontwerp afgerond en zijn de mallen vervaardigd. De volgende fase bestaat uit het vervaardigen van het prototype zelf met alle mechatronica en de testfase van twee weken bij MARIN. Medio 2023 wordt het project naar verwachting afgerond.


Subsidie vanuit het MKB-Katalysatorfonds

Maurice van der Meché (CEO van Seabubbles Netherlands) is zeer verheugd wanneer MARIN, het onderzoekscentrum met internationale faam, aan het einde van het jaar via de uitvoerige testen onafhankelijk aan kan tonen dat deze gepatenteerde technologie daadwerkelijk baanbrekend is. "Parallel leren we bijzonder veel van de expertise van Jules Dock in het ontwerp- en productieproces van de draagvleugel. Door deze eerste vorm van samenwerking weten we dat bij de vervaardiging van onze volgende draagvleugelboot de uiteindelijke ontwerp- en productiekosten van de carbon en composieten constructies lager uitvallen terwijl de robuustheid en kwaliteit tenminste hetzelfde niveau heeft. Ik ben het MKB-Katalysatorfonds dankbaar voor de benodigde financiering om deze ervaring op te doen en ik ben ervan overtuigd dat de doorontwikkeling hiervan een belangrijke bijdrage zal leveren in de werkgelegenheid en het imago in de Drechtsteden waar schoon, duurzaam en innovatief varen centraal staan.


Smart Delta Drechtsteden faciliteert en stimuleert innovatie

De maritieme sector en de (technologische) maakindustrie zijn van oudsher sterk geworteld in de Drechtsteden. Sectoren die een grote innovatiekracht laten zien. Met initiatieven als de Duurzaamheidsfabriek, de Maakfabriek en het MKB-Katalysatorfonds wil Smart Delta Drechtsteden de innovatiekracht van de regio vergroten en versterken. Ook stimuleren we onderlinge uitwisseling tussen bedrijven en samenwerking met het onderwijs: om van elkaar te leren, samen nieuwe inzichten op te doen, producten en processen te ontwikkelen en die in de praktijk te toetsen.


Lees ook:

• Wie wint de Scale Innovation Award?

Coffee Based wint de Scale Innovation Award


Het in Dordrecht gevestigde bedrijf Seabubbles Netherlands kreeg eind 2022 een subsidie toegekend uit het MKB-katalysatorfonds. Seabubbles Netherlands kan met behulp van deze subsidie een prototype ontwikkelen van een innovatieve draagvleugel voor watertaxi's. Het prototype is nodig om nieuwe technologie te testen bij het Maritiem Research Instituut Nederland (MARIN) om hiermee veiliger, sneller, wendbaarder, zuiniger én comfortabeler te kunnen varen bij hogere golven.