Spring naar inhoud

MKB Katalysatorfonds

Ruim budget MKB-katalysatorfonds voor innovatie mkb Drechtsteden

Innovatie is de drijvende kracht achter de maakindustrie in de Drechtsteden. Alle zeven gemeenten onderschrijven het belang om de innovatiekracht van het regionale mkb te ondersteunen. Om deze reden hebben de Drechtsteden de looptijd van het MKB-katalysatorfonds verlengd tot en met 2019. Nu is het budget voor dit jaar aangevuld tot € 145.000.

Dat is goed nieuws voor ondernemers met innovatieve ideeën voor de (maritieme) maakindustrie. Zij kunnen een beroep doen op het fonds voor o.a. een kennisvoucher, een haalbaarheidsonderzoek of prototyping. Zo ontwikkelde 10XL met subsidie van het MKB-Katalysatorfonds een hybride 3D-printer. Marine Innovators bedacht het Sitting Up System, een innovatief installatieconcept voor windmolens op zee. Het fonds is laagdrempelig, biedt toegang tot faciliteiten en netwerken en is verbonden aan de Duurzaamheidsfabriek. Het MKB-katalysatorfonds nodigt innovatieve ondernemers van harte uit om zich aan te melden voor een subsidieaanvraag. Dit kan via de website van het MKB-katalysatorfonds.

Ondersteuning eerste fase innovatie

Voor ondernemers is financiering in de eerste fase van innovatieontwikkeling vaak een knelpunt. Juist in deze fase biedt het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden subsidie en steun aan ondernemers bij de concretisering van hun ideeën. Het fonds heeft sinds de start in 2016 zijn waarde bewezen met de financiering van 20 regionale innovaties en draagt daarmee aan de groei van bedrijven en de werkgelegenheid in deze regio.

Looptijd tot 1 januari 2020

Gemiddeld is vanuit het MKB-katalysatorfonds in de periode 2016-2018 per jaar € 145.000 aan subsidie verstrekt. Met de verhoging van het subsidiebudget kan het fonds tot het einde van de looptijd op 1 januari 2020 op volle sterkte blijven functioneren en de innovatiekracht van de (maritieme) maakindustrie ondersteunen. Op dit moment wordt gewerkt aan een vervolg van het fonds voor de periode hierna.

Innovatie is de drijvende kracht achter de maakindustrie in de Drechtsteden. Alle zeven gemeenten onderschrijven het belang om de innovatiekracht van het regionale mkb te ondersteunen. Om deze reden hebben de Drechtsteden de looptijd van het MKB-katalysatorfonds verlengd tot en met 2019. Nu is het budget voor dit jaar aangevuld tot € 145.000.