Spring naar inhoud

MKB Katalysatorfonds

NETICS bouwt prototype innovatieve baggerpers met studenten in de Duurzaamheidsfabriek

NETICS uit Alblasserdam is, samen met studenten van het Da Vinci College en Hogeschool Rotterdam, gestart met een innovatief project op het gebied van circulair baggeren, waarvoor zij een subsidie ontvangen uit het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden. Het bedrijf dat internationaal naam heeft gemaakt op het gebied van bouwen met lokaal beschikbare baggerspecie, bouwt de komende maanden een prototype van een unieke baggerpers voor het persen van zetsteen voor toepassing in de civiele waterbouw. Deze pers wordt gebouwd in een van de maakhallen bij de Duurzaamheidsfabriek op het Leerpark in Dordrecht. Donderdag 4 februari vond online de officiële aftrap plaats van het project dat rond de zomer klaar moet zijn.


Circulaire bouwelementen van baggerspecie


In 2016 introduceerde NETICS het concept van de Baggerfabriek®. Het idee is om het baggerslib of sediment dat bij projecten afgevoerd moet worden niet langer te zien als afval, maar om te zetten in bouwelementen. Op deze mobiele baggerfabriek worden deze bouwelementen volgens de gepatenteerde GEOWALL®-techniek gemaakt. Doordat op de projectlocatie zelf gewerkt kan worden, hoeven minder grondstoffen aangevoerd te worden waardoor er veel minder CO2- en stikstofuitstoot is. Bovendien kan het materiaal van de elementen aan het eind van de levensduur eenvoudig worden hergebruikt. Een heel duurzame oplossing dus. Intussen heeft NETICS in diverse innovatieprojecten veel ervaring opgedaan met het persen van klein formaat bouwblokken van baggerspecie met bestaande machines. In het werkveld van de civiele waterbouw is echter een grote vraag naar grotere blokken die bijvoorbeeld ingezet kunnen worden als zetsteen en breuksteen. Omdat er op de markt geen persmachines beschikbaar zijn voor deze specifieke toepassing, maakt NETICS de baggerpers zelf.


Verrassend en vernieuwend samenwerken met het beroepsonderwijs


Voor de bouw van dit prototype van de baggerpers heeft NETICS de samenwerking gezocht met het onderwijs. NETICS: “We werken samen met het onderwijs, omdat het vaak verrassende en buitengewoon goede resultaten oplevert. En we vinden het belangrijk dat studenten kennis nemen van dit soort innovatieve, duurzame technologische ontwikkelingen. Zij zijn de professionals van morgen.” In de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht gaan zes derdejaars mbo-studenten werktuigbouwkunde van het ROC Da Vinci College en drie eerstejaars hbo-studenten werktuigbouwkunde van Hogeschool Rotterdam in twee teams gezamenlijk aan de slag met de bouw van het prototype van de baggerpers. “Er moeten nog een paar puntjes op de i gezet worden met de engineering van de pers en daarna gaan de studenten – natuurlijk onder begeleiding – aan de slag met de bouw van de pers. Als alles volgens plan verloopt, hebben we rond de zomer een werkend prototype.”


Maritieme regio in de circulaire economie


Wethouder gemeente Alblasserdam Peter Verheij is enthousiast over het project. “Het innovatieve project past perfect bij onze profilering als dé maritieme regio. Daarbij is het een mooi voorbeeld van hoe ondernemers, onderwijs en overheid optimaal samenwerken om duurzaam te innoveren. Duurzaam waar het gaat om circulariteit en CO2-reductie én om het meenemen van onze toekomstige professionals in dit soort ontwikkelingen.”NETICS uit Alblasserdam is, samen met studenten van het Da Vinci College en Hogeschool Rotterdam, gestart met een innovatief project op het gebied van circulair baggeren, waarvoor zij een subsidie ontvangen uit het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden. Het bedrijf dat internationaal naam heeft gemaakt op het gebied van bouwen met lokaal beschikbare baggerspecie, bouwt de komende maanden een prototype van een unieke baggerpers voor het persen van zetsteen voor toepassing in de civiele waterbouw. Deze pers wordt gebouwd in een van de maakhallen bij de Duurzaamheidsfabriek op het Leerpark in Dordrecht.