Spring naar inhoud

MKB Katalysatorfonds

MKB-Katalysatorfonds steunt innovatieve methode voor asbestsanering woningen

Het bedrijf Batteryspray uit Dordrecht heeft een bijdrage van € 15.000,- ontvangen uit het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden. Het snelgroeiende bedrijf gebruikt deze cofinanciering voor een haalbaarheidsonderzoek naar een innovatieve methode om asbest te verwijderen uit woningen. Deze voor mens en milieu veilige methode wordt al ingezet in de procesindustrie. Als Batteryspray deze methode ook toepasbaar kan maken op woningen, kan dat zorgen voor een aanzienlijke kostenbesparing én voor extra werkgelegenheid in de regio.

Tot eind vorige eeuw werd asbest veel toegepast in de bouw. Met het oog op de gezondheidsrisico’s gelden sinds 1992 strenge regels voor het verwijderen van asbest. De vereiste veiligheidsmaatregelen en de bijbehorende kosten maken de drempel om asbest te verwijderen voor huiseigenaren hoog. Batteryspray wil nu kijken of hun eerder voor de procesindustrie ontwikkelde asbestsaneringsmethode, ook toepasbaar is voor woningen.

Snel en veilig voor mens en milieu

Het innovatieve van de methode is dat deze het probleem aanpakt bij de ‘bron’. Met een speciale spraytechniek wordt het asbest in de asbesthoudende materialen geïsoleerd en relatief eenvoudig verwijderd door getrainde onderhoudsmedewerkers. Er zijn daardoor minder maatregelen nodig. Op deze manier kan asbest dus veel goedkoper en veilig voor mens en milieu gesaneerd worden. De ontwikkeling van deze methode is bovendien een eerste stap richting het automatiseren van het saneringsproces, waardoor het verwijderen nog veiliger, efficiënter en goedkoper kan plaatsvinden.

Samenwerking met bedrijven en onderwijs

Batteryspray wil de te ontwikkelen asbestverwijderingstool ontwikkelen, produceren en verkopen en daarbij ook (gecertificeerde) trainingen aanbieden voor bedrijven die met de tool willen gaan werken. Edwin Buijsman, bedenker en eigenaar van Batteryspray: “Nederland kent op dit moment een grote woningmarkt voor het saneren van asbest. Als we erin slagen onze bronmethode voor die markt te ontwikkelen, zorgt dat voor directe werkgelegenheid in de Drechtsteden. Voor het verder opschalen, ontwikkelen en uitrollen van de innovatie zijn partners noodzakelijk. We zijn dan ook actief op zoek naar partijen die de ontwikkeling kunnen versnellen, die zoektocht vormt een cruciaal onderdeel van dit haalbaarheidsonderzoek. We willen bijvoorbeeld graag samenwerken met de Duurzaamheidsfabriek voor het vervolg van de innovatie, zoals de fase van prototyping. En met het ROC Da Vinci College voor het opleiden en aantrekken van toekomstige medewerkers.”

“Prachtig voorbeeld regionale innovatiekracht”

Wethouder Maarten Burggraaf , wethouder Economie en portefeuillehouder van het MKB-katalysatorfonds, is trots dat het fonds opnieuw kan bijdragen aan een innovatie met wereldwijde potentie. “De asbestsaneringstool van Batteryspray is een volledig nieuw product, dat wereldwijd nog niet bestaat. Hun potentiële markt bestaat uit veel huurwoningen in eigendom van woningstichtingen, waardoor ook de maatschappelijke kosten van het asbestprobleem dalen. Het bedrijf is sinds de start gevestigd in de Dordrecht en werkt veel samen met toeleveranciers binnen de Drechtsteden. Als het bedrijf straks gaat groeien, profiteert de regio rechtstreeks mee van deze duurzame innovatie.”

Het bedrijf Batteryspray uit Dordrecht heeft een bijdrage van € 15.000,- ontvangen uit het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden. Het snelgroeiende bedrijf gebruikt deze cofinanciering voor een haalbaarheidsonderzoek naar een innovatieve methode om asbest te verwijderen uit woningen. Deze voor mens en milieu veilige methode wordt al ingezet in de procesindustrie. Als Batteryspray deze methode ook toepasbaar kan maken op woningen, kan dat zorgen voor een aanzienlijke kostenbesparing én voor extra werkgelegenheid in de regio.