0310kempertwist01

Het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden kent een subsidie toe van € 25.000,- aan DieselUp BV uit Dordrecht. DieselUp gebruikt de subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek naar een kleinschalige ‘ontzwavelunit’. Met deze innovatieve techniek kunnen schepen hun stookolie aan boord van zwavel ontdoen en zo de SOx-uitstoot (zure regen) aanzienlijk verlagen. Het bedrijf zelf heeft al flink geïnvesteerd in het project en legt zelf ook € 25.000,- bij voor het onderzoek. De adviescommissie van het MKB-katalysatorfonds ziet perspectief voor dit nieuwe product en denkt dat het in potentie van groot belang kan zijn voor de hele maritieme sector.

Brandstof ontzwavelen aan boord

Zwavel uit stookolie van schepen is een van de grootste vervuilers wereldwijd voor de uitstoot van SOx. Ter vergelijking: de ±25 grootste schepen stoten evenveel zwavel uit als alle auto’s in de wereld onder EU-regelgeving. De industrie is op zoek naar oplossingen om zwavel aan de stookolie te onttrekken, maar de ontwikkelingen op de grote raffinaderijen blijven achter bij de vraag. DieselUp heeft nu een innovatieve techniek ontwikkeld om mogelijk stookolie decentraal, dat wil zeggen: bij brandstofhandelaren of zelfs aan boord van schepen, te ontzwavelen. Hierdoor kunnen schepen toch bunkeren op plaatsen waar geen lichtere fracties beschikbaar zijn, alsmede hebben ze invloed op de brandstofprijs. Met de bijdrage van het MKB-katalysatorfonds onderzoekt het bedrijf of deze oplossing technisch en economisch haalbaar is voor de maritieme (Heavy Fuel Oil) sector. Bij een positieve uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek, kan deze inovatie grote invloed hebben op de verduurzaming van de scheepvaart.

Samenwerking met bedrijfsleven en onderwijs

De ligging van de Drechtsteden met haar grote maritieme sector is volgens Vincent Toepoel van DieselUp de ideale locatie om de ontwikkeling van hun ‘kleine ontzwavelingsunit’ (SOU) naar een hoger plan te tillen. “De productie van de SOU vindt deels plaats bij ons moederbedrijf Kemper en van Twist Diesel BV, maar er worden ook toeleveranciers uit de regio ingeschakeld; kleinere bedrijven op het gebied van gespecialiseerd onderhoud of metaalbewerking. Daarnaast zijn er ook verschillende potentiele partners in de Drechtsteden om straks mee te gaan testen. Ook studenten van het Da Vinci College worden ingezet bij de bouw en testen aan de prototypes.”

Bredere economische basis

Het project bevordert niet alleen de samenwerking tussen regionale bedrijven en/of met het onderwijs. Ook versterkt het op de lange termijn de maritieme maakindustrie in de Drechtsteden in bredere zin. De innovatieve techniek voor de zuivering van brandstoffen en grondstoffen biedt namelijk perspectief op talloze nieuwe duurzame toepassingen, ook in andere sectoren. Wethouder Jasper Mos: “Dit project is een mooi voorbeeld van nieuwe technologie voor duurzame scheepvaart waarmee wij ons als maritieme topregio kunnen profileren.”

MKB-katalysatorfonds Drechtsteden

Het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden is, in het kader van de regionale ‘investeringsstrategie maritieme topregio’, gecreëerd door de regionale overheid om te investeren in de innovatiekracht van de regio en zo de ambities van ‘Samen Stad aan het Water, Samen Maritieme Topregio’ kracht bij te zetten. Het fonds levert niet alleen een bijdrage aan vroege fase financiering voor innovaties van regionale MKB-bedrijven door cofinanciering, maar draagt hieraan ook bij door het ontsluiten van relevante netwerken en het bieden van faciliteiten. Om die reden is het fonds ondergebracht bij de Duurzaamheidsfabriek, waar bedrijfsleven, onderwijs en overheid samenwerken aan innovatie op het terrein van duurzaamheid, maritieme techniek en energie.

——————————————————————————————————————-

Noot voor de redactie:

Meer informatie over het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden vindt u op www.mkbkatalysatorfondsdrechtsteden.nl. Of neem contact op met de secretaris van het fonds Martin Hulsebosch: mhulsebosch@duurzaamheidsfabriek.nl; 06-12684341

Op de foto vlnr: Vincent Toepel (DieselUP) Norbert van Twist (Kemper en van Twist) en Jasper Mos (Wethouder Dordrecht)