180115marine02Het bedrijf Marine Innovators uit Papendrecht ontvangt een bijdrage uit het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden. Het bedrijf gebruikt deze co-financiering om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren voor hun innovatieve installatieconcept voor windmolens op zee. Het bedrijf investeert zelf ook in dit onderzoek.

Innovatief concept voor de installatie van windmolens
Als duurzame en schone energiebron wordt windenergie steeds belangrijker. Naar verwachting gaan de komende tien jaar steeds meer huishoudens gebruik maken van windenergie via windparken op zee. Marine Innovators heeft een uniek concept ontwikkeld waarbij een windmolen in één geheel wordt vervoerd en geïnstalleerd. Hierdoor kunnen ze veel sneller en goedkoper worden geplaatst. In het haalbaarheidsonderzoek worden alle risico’s van het concept in kaart gebracht.

Ontwikkeling en productie in de regio
Directeur Jan Lanser van Marine Innovators: “Uniek binnen de Drechtsteden is de aanwezigheid van geschikte grote marktpartijen en MKB bedrijven, die gezamenlijk een ‘boost’ kunnen geven aan de verdere ontwikkeling, marktintroductie, productie, verkoop en toepassing van het installatiesysteem alsmede de verdere uitrol hiervan, nationaal en internationaal. We verwachten alleen al voor de nationale markt binnen drie en een half jaar een productie van twee innovatieve installatiesystemen te realiseren. Dit zal tevens effect en een aantrekkende werking hebben op de bouwers van windmolens en alle bedrijvigheid daaromheen.”

Kansen voor de maritieme maakindustrie
De Papendrechtse wethouder Anouk van Eekelen is trots dat opnieuw een maritieme innovatie met wereldwijde potentie zijn oorsprong heeft in de Drechtsteden.”Deze installatietechniek past perfect in de duurzame economische ontwikkelingen van de toekomst en biedt weer nieuwe kansen voor onze maritieme maakindustrie.”