Lopende projecten

Alle aanvragen worden beoordeeld door een Adviescommissie met experts uit MKB-bedrijven uit de Drechtsteden. Bekijk hier welke projecten reeds voor een bijdrage in aanmerking komen en maak kennis met de Adviescommissie.

Toekenning op volgorde van binnenkomst

Het MKB-katalysatorfonds kent een looptijd tot 1 januari 2023. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en de toewijzing van bijdrage gebeurt op basis van het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’.

AanvragerPartnersInnovatieSubsidieEigen investering
Jooren Scheepsschroeven BVDuurzaamheidsfabriekGroene schroefrand€ 5.000€ 6.000

Een scheepsschroef van een binnenvaartschip draait met gemiddeld 370 - 450 toeren per minuut door het water. De intreezijdes van de scheepsschroef gaan afhankelijk van het aantal bladen scheppend door het water om hiermee voortstuwing te creëren. De stompe intreezijdes van een scheepsschroef veroorzaken weerstand bij de circulatie. Al enkele jaren geleden heeft Jooren Scheepsschroeven een idee bedacht om deze weerstand te verminderen: de groene schroefrand die scherper door het water snijdt. Hierdoor kan de schipper gemiddeld dezelfde snelheid bereiken met 30 à 40 minder schroefomwentelingen per minuut, wat resulteert in een brandstofbesparing van ca. 5%.

Het bedrijf gebruikt de cofinanciering van het fonds voor een kennisvoucher om de groene schroefrand te valideren.

 

Rubber Design B.V.DMO, TNO en BiezepolHoogfrequent dynamische testbank€ 40.000€ 227.172
Hoogfrequent dynamische testbank

Rubber Design ontwikkelt samen met DMO (Defensie Materieel Organisatie), TNO en Biezepol Metaalbewerking een hoogfrequent dynamische testbank, waarmee het mogelijk is om de dynamische eigenschappen van producten tot hoge frequenties te meten.

Door de hoogfrequent dynamische testbank wordt de kans aanzienlijk groter dat de ontwikkelde producten kunnen worden toegepast bij nieuwe projecten (marine) waar hoge eisen m.b.t. constructiegeluidniveau en onderwatergeluid zijn.

Type instrument: kwartiermaker

 

Holland Marine Parts BV-Micro Jet Thruster€ 25.000€ 40.990

Micro Jet Thruster manoeuvreersysteem

Voor het manoeuvreren van schepen en boten wordt traditioneel gebruik gemaakt van boegschroeven. Holland Marine Parts heeft een innovatieve oplossing ontwikkeld als alternatief voor een boegschroef, de Jet Thruster. De Jet Thruster is een manoeuvreersysteem op basis van waterdruk en stuwkracht. Waar de originele Jet Thruster al grote voordelen heeft ten opzichte van boegschroeven, wil Holland Marine Parts een Micro Jet Thruster gaan ontwikkelen en produceren die nog extra voordelen biedt. Door het kleinere formaat, de lagere te verwachten kostprijs en de aanzienlijk lagere verkoopprijs kan Holland Marine Parts een voor haar nieuwe markt gaan bedienen, de markt van speedboten wat tevens een zeer interessante doelmarkt kan zijn voor leveranciers en werven in de Drechtsteden.

Machinnova BV-Automatisering ent-proces€ 25.000€ 21.000

Automatisering ent-proces

Voor de teelt van komkommers, tomaten, paprika's en andere groenten worden zowel zaden als stekken gebruikt als uitgangsmateriaal om planten op te kweken. Om stekken te verkrijgen wordt een deel van de plant (de ent) vastgemaakt op de onderstam ter verbetering (veredeling) van de plant. Veredelingsbedrijven enten 98% van de planten nog handmatig. Machinnova wil het entproces automatiseren door hiervoor een robot te ontwikkelen. Het ent-proces is precisiewerk. De juiste stamdiktes moeten bij elkaar worden gebracht en op een juiste manier worden ge-ent. Vervolgens moeten de stekken op precies de juiste hoogte automatisch worden afgesneden. Een robot kan dit met de hoogste precisie en een forse verwerkingssnelheid uitvoeren. Automatisering van dit proces levert daardoor heel veel voordeel op voor de sector. 

 

 

Koedood Marine Group B.V. en De Ruyter Dieseltechniek B.V.Universiteit Twente, ROC Da Vinci, DuurzaamheidsfabriekMaritiem fieldlab waterstof€ 40.000€ 59.220

Maritiem fieldlab waterstof

Waterstof is in opkomst en zal een sleutelrol vervullen in de energietransitie. De Ruyter Diesteltechniek B.V. en Koedood Marine Group B.V. slaan de handen ineen om het eerste waterstof field lab in de regio Drechtsteden voor de binnenlandse maritieme sector te ontwikkelen en de sector hiermee op weg te helpen naar volledig zero emissie transport over water.

De kernactiviteiten die plaats gaan vinden in het field lab concentreren zich rond watertechnologie waarbij de eerste ontwikkelde goedgekeurde cel een uithangbord wordt voor het project.

Naast waterstof zullen andere hoog risicovolle technologieën worden ontwikkeld met gerenommeerde kennisinstellingen, te starten met de Universiteit Twente maar later ook met de TU Delft en de TU Eindhoven.

Het onderzoek en de ontwikkeling vanuit het fieldlab dragen bij aan de kennis en educatie in Nederland en deze regio in het bijzonder. Productimplementatie vanuit het field lab zorgt direct voor economische stimulatie en emissiereductie

Type instrument: kwartiermaker

Batteryspray-Asbestsaneringstool€ 15.000€ 38.680

Asbestsaneringstool

Voor het slopen of verwijderen van asbest gelden strenge wettelijke voorschriften. Het verwijderen van asbest wordt gedaan door gespecialiseerde bedrijven die dure containmentmaatregelen moeten treffen.

Batteryspray heeft een asbestsaneringsmethode ontwikkeld die gebruik maakt van een spraytechniek met een zogenaamde 'wetting agent'. Daarmee kan het asbest in asbesthoudende materialen onder risicoklasse 1 worden geïsoleerd en verwijderd worden door getrainde onderhoudsmedewerkers zonder deze dure containment maatregelen. Deze innovatie maakt het mogelijk om het asbest op een veel goedkopere manier te saneren, waardoor de maatschappelijke kosten van het asbestprobleem draaglijker worden.

De ontwikkeling van de asbestsaneringstool is bovendien een eerste stap in de richting van het automatiseren van het saneringsproces, waardoor het verwijderen van asbest nog veiliger, efficiënter en goedkoper kan plaatsvinden.

Type instrument: Haalbaarheidsonderzoek

 

AqitecDuurzaamheidsfabriekRobotisch baggersysteem€ 20.000€ 56.800

Robotisch baggersysteem

Plaatje Aqitec2Baggeren is noodzakelijk om wateren bevaarbaar te houden en om veilige afvoer van water te garanderen. Baggerwerkzaamheden worden normaalgesproken periodiek uitgevoerd, dit terwijl sedimentatie een continu proces is.

Aqitec ontwikkelt daarom een innovatieve baggeroplossing gebaseerd op elektrische slibrobots die op de waterbodem rijden, het slib opzuigen en door een drijvende leiding naar de kade verpersen. Deze baggermethode is minder invasief en de natuur wordt minimaal belast. De robots kunnen continu worden ingezet of zijn bijvoorbeeld snel inzetbaar om blokkades in watergangen weg te halen.

Het haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd in de Maakhal van de Duurzaamheidsfabriek.

Type instrument: Haalbaarheidsonderzoek

Active Battery TechnologyDuurzaamheidsfabriekElektrische energieopslag loodzuurbatterij € 24.900€ 33.751

ABT B.V. gaat aan de slag met het realiseren van een prototype loodzuurbatterij (5000 kWh ten behoeve van de opslag en afgifte van elektrische energie. De gehele loodaccu is 100% recyclebaar.

Toepassingen ABT batterij:
1) Onafhankelijkheid van het elektriciteitsnet: met voldoende accucapaciteit en voldoende zonnepanelen/windmolen(s) kan volledige onafhankelijkheid van het elektriciteitsnet worden bereikt
2) Helpt een stroomuitval te overbruggen: de in de accu opgeslagen energie kan worden gebruikt om essentiële apparatuur tijdens een stroomuitval van stroom te voorzien
3) Laden en ontladen kan worden gereguleerd waardoor stroompieken verminderen en de bedrijfsvoering kan worden geoptimaliseerd
Het prototype project wordt uitgevoerd in de Duurzaamheidsfabriek
Haalbaarheidsonderzoek

Holland Shipyards-Hergebruik en overbrengen van energie van veerboten tijdens het aan- en afmeren€ 25.000€ 25.000

Het bedrijf Holland Shipyards BV uit Hardinxveld-Giessendam heeft een bijdrage ontvangen uit het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden. Het bedrijf gebruikt deze cofinanciering om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar het hergebruik en overbrenging van energie van veerboten tijdens het aan- en afmeren. Met het innovatieproject wil het bedrijf bijdragen aan het verduurzamen van de maritieme markt en aan de economische ontwikkeling van de regio. Het bedrijf werkt vrijwel uitsluitend met toeleveranciers en werknemers uit de Drechtsteden.

Schonere veerponten
De maatschappelijke vraag naar schone schepen wordt steeds groter. Dat geldt ook voor veerponten, waarvan er alleen al in Nederland zo’n 300 in de vaart zijn. Op den duur zullen de veerponten worden vervangen door boten met elektrische voortstuwing, maar aangezien veerponten zo’n 30 jaar meegaan, zal dat niet van vandaag op morgen zijn. Bovendien hebben veerboten een hoge energiebehoefte, wat vraagt om hoge investeringen in batterijen en de noodzakelijke aansluiting op het elektriciteitsnet. Holland Shipyards kijkt daarom naar een oplossing die nu al kan worden ingezet om ‘conventionele’ veerponten te verduurzamen, maar straks ook inzetbaar is om de energiebehoefte van elektrische veerboten zo laag mogelijk te houden.

Slim (her)gebruik van energie
Bij veerboten gaat er veel energie verloren bij het aanmeren: de veerboot moet eerst geleidelijk remmen en als de boot tot stilstand is gebracht is er veel vermogen nodig om hem tegen de wal te houden zodat reizigers snel en veilig van en aan boord kunnen gaan. Nu gebeurt dat allemaal ‘op de motor’. Holland Shipyards wil kijken of dit ook anders kan, bijvoorbeeld mechanisch, zodat de kinetische energie die vrijkomt bij het remmen wellicht kan worden omgezet in bruikbare energie. Zo gaat er dus geen energie verloren, maar wordt er juist energie gewonnen. Bij elektrische of hybride veerboten zou die energie gebruikt kunnen worden om de batterij op te laden. Dat is duurzaam en scheelt bovendien tijd, omdat de boot dan niet of minder aan de wal hoeft op te laden.
Haalbaarheidsonderzoek

Aqua Navis-Compact, duurzaam containerschip€ 25.000€ 34.700

Compact, duurzaam containerschip
Om aan de uiteenlopende logistieke vragen van klanten te kunnen voldoen, heeft de binnenvaart verschillende formaten schepen nodig. De afgelopen 10-20 jaar zijn er echter voornamelijk schepen gebouwd voor groot vaarwater, waarmee er een tekort ontstaat aan kleinere schepen. Heel concreet lijkt er een markt te zijn voor het vervoer van ladingen tussen de Scheldebekken en de Seinebekken (Parijs). Aqua Navis heeft nu een concept bedacht voor een compact containerschip, dat slim gebruik maakt van de fysieke ruimte én de ruimte in de meest actuele wet- en regelgeving. Door het schip bovendien modulair geschikt te maken voor huidige én toekomstige schonere brandstofconcepten, voorziet het bovendien in de vraag naar verduurzaming in de binnenvaart.

Technische én economische haalbaarheid
In de haalbaarheidsstudie wil Aqua Navis onderzoeken hoe hun concept voor een compact, duurzaam containerschip technisch realiseerbaar is. Wat zijn de nieuwste inzichten, technieken en materialen die kunnen bijdragen aan een optimaal en hoogwaardig resultaat? Tegelijk is de studie ook bedoeld om te kijken hoe groot dat ‘gat in de markt’ nu werkelijk is. Daarvoor is het wel essentieel om een redelijk concreet beeld te hebben van het uiteindelijke schip.
Haalbaarheidssubsidie

10XL-Hybrid manufacturing 3D printing€ 25.000€ 219.000

Snel en groot printen was tot voor kort niet mogelijk. Printen duurt lang als je dit netjes wilt doen en de meeste printers kunnen maximaal 2 meter aan. De ontwerpers van 10 XL ontdekten dat alleen 3D-printen niet efficiënt genoeg was voor grote objecten. Ze besloten twee technieken te combineren. 10Xl print in enkele uren een ruwe vorm in dikke lagen. Een geïntegreerde robot freest vervolgens alles nauwkeurig glad en op maat. 10XL heeft een aantal softwarepakketten aan elkaar geknoopt, aangevuld met eigen ontwikkelingen. Hierdoor hoeft de robot niet extra geprogrammeerd te worden.

Van plasticsoep tot boot of bank
Gerecycled plastic dat uit zee is gevist, is de basis. Glas, hennep of steen versterken het plastic. Na gebruik kan het product weer worden geshred of gesmolten tot nieuwe grondstof. Cradle- to-cradle in optima forma. Het verhaal van 10XL begon in 2016 met een scheepsbouwer die een modelschip 10x groter wilde. Inmiddels is het eerste geprinte bootje een feit. Door de track te verlengen kan het bedrijf in de toekomst nog grotere modellen printen.
Prototype GerbertJoep-Optimist-printer

KROHNE New TechnologiesUReason, Flow Center of ExcellenceIntelligente sensoren voor flowmeters€ 40.000€ 76.000
In de (proces)industrie wordt steeds meer gebruikgemaakt van meetinstrumenten met sensoren. Om al die instrumenten te kunnen beheren en onderhouden, is het belangrijk dat de sensoren in de toekomst zelf kunnen aangeven wanneer ze onderhoud nodig hebben en eventuele verstoringen in het proces en in de sensor zelf kunnen voorspellen. Als dat lukt, worden procesinstallaties efficiënter in het gebruik en dus ook energiezuiniger (minder CO2). Bovendien is er minder kennis en capaciteit van mensen nodig. KROHNE New Technologies wil samen met projectpartners UReason en Flow Center of Excellence een belangrijke bijdrage leveren aan deze ontwikkeling.
Edorado Marine BV-Prototype elektrische speedboot€ 25.000€ 49.000
De huidige snel varende boten (speedboten) zijn enorm vervuilend voor het milieu en maken veel herrie. Consumenten zijn in toenemende mate terughoudend om te worden geassocieerd met dergelijke producten. Het is tijd voor een transitie van deze industrie. Edorado B.V. ontwikkelt hiervoor een volledig elektrische speedboot voorzien van draagvleugel techniek. Na een, mede door het MKB-katalysatorfonds gefinancierde, haalbaarheidsstudie is het bedrijf vanuit de Duurzaamheidsfabriek (Maakhal) momenteel bezig met de definitieve product ontwikkeling. Dit Prototyping project spitst zich in eerste instantie toe op het belangrijkste technische onderdeel dat nodig is om de draagvleugel boot daadwerkelijk te realiseren: de achterste aandrijf unit. In dit onderdeel komen een aantal cruciale aspecten samen; het stuurmechanisme, de hoofd draagvleugel en het intrekmechanisme. In een 1/1 schaal mock-up zal het bedachte werkingsprincipe worden gedemonstreerd en geanalyseerd. De bedoeling is dat het gerealiseerde onderdeel ook ingebouwd kan worden in het 1/1 varende prototype. Op basis van de ervaringen met dit testmodel zal vervolgens de 1/1 pre-productie boot gebouwd gaan worden, waarin potentiele klanten kunnen varen en dat daarmee een belangrijk verkoopinstrument is.
Marine Innovators-Installatieconcept voor offshore windmolens€ 25.000€ 35.000
Als duurzame en schone energiebron wordt windenergie steeds belangrijker. Naar verwachting gaan de komende tien jaar binnen de EU meer dan 5,5 miljoen extra huishoudens per jaar gebruikmaken van offshore windenergie (windparken op zee). De markt en de overheden streven daarbij naar steeds lagere prijzen per kWh, zodat er zo min mogelijk overheidssubsidie nodig is. In die prijs vormen het transport en de installatie van de windmolens een belangrijke factor. Marine Innovators heeft nu een uniek, gepatenteerd SUS (Sitting Up System) concept ontwikkeld, waarbij de windmolen en zijn fundatie als één geheel worden vervoerd en geïnstalleerd, waardoor ze veel sneller en goedkoper kunnen worden geplaatst. zal gekeken worden naar de economische-, technologische-, logistieke- en veiligheidsrisico's van het concept. Ook maakt het bedrijf met de bijdrage van het MKB-katalysatorfonds een schaalmodel. Marine Innovators verwacht alleen al voor de nationale markt binnen drie en een half jaar een productie van twee innovatieve installatiesystemen te realiseren.
DieselUpIPCO Power B.V.; Kemper en van Twist B.V.Kleinschalige ontzwavelunit€ 25.000€ 25.000
Zwavel uit stookolie van schepen is een van de grootste vervuilers wereldwijd voor de uitstoot van SOx. De industrie is op zoek naar oplossingen om zwavel aan de stookolie te onttrekken, maar de ontwikkelingen op de grote raffinaderijen blijven achter bij de vraag. DieselUp heeft nu een innovatieve techniek ontwikkeld om mogelijk stookolie decentraal, dat wil zeggen: bij brandstofhandelaren of zelfs aan boord van schepen, te ontzwavelen. Hierdoor kunnen schepen toch bunkeren op plaatsen waar geen lichtere fracties beschikbaar zijn. Met de bijdrage van het MKB-katalysatorfonds onderzoekt DieselUp of deze oplossing technisch haalbaar is voor de maritieme (Heavy Fuel Oil) sector. Bij een positieve uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek, kan deze inovatie grote invloed hebben op de verduurzaming van de scheepvaart.
Edorado-Volledig elektrische draagvleugel speedboot€ 25.000€ 45.000

Elektrisch aangedreven speedboot met draagvleugels

De innovatieve maritieme start-up Edorado heeft een subsidie ontvangen om de ontwikkeling van hun innovatieve volledige elektrische speedboot te versnellen. Het gaat om een elektrisch aangedreven speedboot met draagvleugels die het mogelijk maakt een duurzame vorm van watersport te bieden zonder in te leveren op prestaties (snelheid, actieradius). Dit haalbaarheidsproject richt zich op het ontwikkelen en bouwen van een prototype op 1/2 schaal, waarmee zowel het hydrodynamische ontwerp als het ontwerp van de volautomatisch intrekbare draagvleugels kunnen worden aangetoond. Bij een succesvolle ontwikkeling van de draagvleugelboot heeft Edorado in potentie een grote kring van toeleveranciers in de regio, waardoor het bedrijf in de toekomst substantiële invloed kan hebben op het maritieme karakter en de kracht van de maritieme sector.

Type instrument: Haalbaarheidsonderzoek

KraaijeveldMampaeyzelfvoorzienende sleeplier€ 15.500€ 25.000

Zelfvoorzienende sleeplier voor extra veiligheid en efficiency

De behoefte aan een zelfvoorzienende lier kwam voort uit een andere regionale innovatie: het Dynamic Oval Towing system (DOT) van Mampaey. Met dit nieuwe systeem voor sleepboten is de sleephaak niet meer op een vast punt bevestigd, maar kan deze zich via een rails rondom de stuurhut bewegen. De sleephaak gaat zo vanzelf naar zijn natuurlijke evenwichtspunt, wat het risico op kapseizen elimineert en zorgt voor een efficiënter gebruik van de trekkracht. Kraaijeveld gaat nu samen met Mampaey een lier ontwikkelen voor dit systeem die bij het 'uitbrengen' zijn eigen energie opwekt om weer binnengehaald te kunnen worden. Dat is nodig omdat het bij het DOT-systeem niet praktisch is om de lier aan te sturen via elektriciteitskabels. Met de bijdrage van het MKB-katalysatorfonds gaan de bedrijven een prototype bouwen waarmee het werkingsprincipe in de praktijk kan worden getest. Sleepbedrijven over de hele wereld zijn potentiële afnemers. Bovendien is het goed mogelijk dat het nieuwe werkingsprincipe straks ook kan worden toegepast voor andere maritieme doeleinden.

Type instrument: Haalbaarheidsonderzoek

Gebr. de KoningUrban GreenModulair Drijvend Groen€ 25.000€ 29.050

Modulair Drijvend Groen

Urban Deltas 2'Modulair Drijvend Groen' is een innovatieve en uiterst duurzame oplossing om de waterkwaliteit in stedelijke havengebieden te verbeteren en tegelijk meer groen in de stad te creëren. Het betreft een nieuw product in de waterbouw. Met het modulair drijvend groen kunnen stedelijke havengebieden worden voorzien van drijvende kunstmatige eilanden met veel groen. Er is heeft gekozen voor een modulaire opbouw, waardoor de structuur van het eiland flexibel kan worden ingedeeld.
De planten op het kunstmatige eiland verbeteren boven water de luchtkwaliteit en zijn ook aantrekkelijk voor vogels, insecten en andere fauna. Bovendien kunnen de eilanden ook milieuneutraal bebouwd worden, wat ze geschikt maakt voor wonen en recreëren. Onder water zorgen de wortels van de planten voor natuurlijke filtering van het water en dienen ze als kraamkamer voor jonge vis en ander onderwaterleven.

Type instrument: Haalbaarheidsonderzoek

Netics BVBaggerfabriek€ 16.000€ 32.000

Baggerfabriek

Aalsmeer-2-Netics-logo1De 'Baggerfabriek' is een concept waarin baggerspecie uit een bepaald gebied wordt verwerkt tot nieuwe producten (o.a. Dijkenklei, stenen, kademuren…). Die kunnen worden gebruikt in bouw- en infraprojecten in datzelfde gebied.
Deltagebieden over de hele wereld zijn kwetsbaar voor overstromingen. Baggeren is daarom een oneindige en regelmatig terugkerende noodzaak. Maar het afzetten van baggerspecie is moeilijk en vaak kostbaar. Tegelijkertijd worden primaire grondstoffen steeds schaarser en duurder en moet men naar alternatieve en meer duurzame oplossingen op zoek. Er ligt dus wereldwijd een enorme kans voor het inzetten van baggerspecie als bouwstof. NETICS is expert in de wereld op dit gebied en heeft daarom de Baggerfabriek® bedacht.

Type instrument: Haalbaarheidsonderzoek

 

Imbarcazione BaroneAarts Dieseltechniek, TU Delft, MarinFuturo MK I + Biobased Fuel€ 42.448€ 182.500

Futuro MK I en Emissietest Ssynfuel+ (Biobased fuel)

BaroneDe Futuro MK I moet de meest duurzame watertaxi ter wereld worden. Het haalbaarheidsonderzoek draait om het ontwikkelen en testen van een nieuwe, hybride en energie zuinige rompvorm van een snelle boot voor personenvervoer en professioneel gebruik. Hierin wordt de focus gelegd op de het gebruik van moderne hydrodynamica bij het ontwikkelen van een zo efficiënt mogelijke romp. Daarbij moet de nieuw te ontwikkelen rompvorm ook comfortabele vaareigenschappen hebben op kruissnelheid.
De FUTURO MK I gaat straks varen op Ssynfuel+, de schoonste brandstof op de markt, die wordt geproduceerd op de Tweede Maasvlakte uit afvaloliën uit de voedingsindustrie. Deze brandstof is gegarandeerd 80% CO2-neutraal. Binnen het traject wordt ook de uitstoot gemeten bij gebruik van deze brandstof.

Type instrument: Haalbaarheidsonderzoek, Prototype, Kennisvoucher

Koedood DieselserviceEmigreen, OechiesContinue emissiemeting aan de pijp (NOx en CO2)€ 25.000€ 76.940

On-board monitoringsysteem voor emissiemeting aan de pijp

De binnenvaart moet de komende decennia verder vergroenen. Naast schonere motoren, alternatieve brandstoffen, en bijvoorbeeld nabehandelingssystemen is het van belang dat de schipper bewuster wordt van zijn uitstoot en daarop ook kan sturen. Koedood ontwikkelt daarom een systeem, waarmee binnenvaartschippers continu inzicht hebben in hun NOx en CO2- uitstoot. Hierdoor kunnen ze zuiniger en milieuvriendelijker varen.
Het beoogde product meet continu de werkelijke uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en koolstofdioxide (CO2) aan de uitlaatpijp, maakt de gegevens direct zichtbaar op het dashboard van de schipper en geeft hem ook advies om zijn uitstoot aan NOx en CO2 te minimaliseren door een koppeling met de boordcomputer. Een continu monitoringssysteem levert bovendien veel gegevens op over de werkelijke uitstoot van schepen. Dat is maatschappelijk relevant, omdat vervoer over water zeker waar het CO2 betreft veel milieuvriendelijker is dan over de weg. Als meer bedrijven kiezen voor vervoer over water, kan dat bovendien helpen de filedruk te verminderen.

Type instrument: Haalbaarheidsonderzoek

Factory LabMachinefabriek StraatmanOpzet en uitrol van Fendermeetsystemen€ 25.000€ 39.500

Smart Fender System

Factory LabHet smart Fender System van Factory Lab kan helpen bij het effectief en veilig gebruik van aanmeerlocaties in havengebieden.
Havens maken bij hun aanlegplaatsen gebruik van rubber 'fenders' om te voorkomen dat afmerende schepen schade veroorzaken aan de kade. Factorylab wil deze fenders voorzien van sensoren die onder meer schade, de staat van onderhoud en de bezetting (ligt er een schip?) Kunnen meten. De informatie die zo wordt verkregen, is direct zichtbaar voor de beheerder. Die kan daardoor bijvoorbeeld snel ingrijpen bij schade en beter bepalen wanneer onderhoud nodig is. Dat zorgt voor een veilige werkomgeving en bespaart ook kosten omdat er minder 'downtime' is. Uiteindelijk zal dat leiden tot goedkopere en efficiëntere ligplaatsen.

Type instrument: Haalbaarheidsonderzoek

Cofano Software SolutionsHBR en QuinticIT platform vervoersstromen havengebied€ 5.000€ 66.000

Supply Chain Information Platform (SCIP)

Het project van Cofano, dat de naam 'Nextlogic' heeft meegekregen, stelt zich als doel om de containerbinnenvaart te optimaliseren, zodat de doorstroom in havens efficiënt afgehandeld kan worden. Het 'Supply Chain Information Platform' dat hiervoor wordt ontwikkeld, zorgt ervoor dat er efficiënter gebruik kan worden gemaakt van de havencapaciteit, wat leidt tot kostenbesparingen en milieuwinst.
Het idee is dat het digitaal platform het voor de verschillende partijen in de goederenketen mogelijk maakt om hun processen in een veilige omgeving op elkaar af te stemmen en hun informatie juist en tijdig met elkaar te delen. Daardoor kan laden en lossen van zee- en binnenvaartschepen efficiënter plaatsvinden. De beschikbare havencapaciteit wordt zo beter gebruikt en er zijn minder scheepsbewegingen.

Type instrument: Prototype

Vaf InstrumentsKrohne Altometer, Reehorst en DavinciTestfaciliteit voortstuwingstechnieken€ 40.000€ 159.300

Dynamische Maritieme Testfaciliteit (DMTF)

VAFMet de Dynamische Maritieme Testfaciliteit van VAF kunnen innovatieve voortstuwingstechnologieën worden getest, die uiteindelijk moeten leiden tot minder CO2 uitstoot van schepen. De installatie zal geplaatst worden in de Duurzaamheidsfabriek met een mogelijke fysieke koppeling met de Xcaliber installatie.
Verduurzaming is een belangrijk thema voor de scheepvaart. De inzet van zuinigere, betere verbrandingsmotoren is, met name in de binnenvaart, vaak geen (economisch) haalbare optie. Om toch de CO2-uitstoot te verminderen, kan wel gekeken worden naar verdere optimalisatie van de aandrijflijn: de as en schroef. VAF Instruments is als toonaangevend bedrijf in maritieme aandrijftechniek voortdurend op zoek naar innovaties op dit gebied. Maar het ontbrak aan een goede testfaciliteit. In de nieuwe Dynamische Maritieme Testfaciliteit kan het effect van weerstand en verschillende vaarsnelheden op de aandrijflijn gesimuleerd worden.

Type instrument: Kwartiermaker

Totaal€ 603.848€ 1.602.603

Beoordeling door experts

De aanvragen worden beoordeeld door een team van experts afkomstig van MKB bedrijven uit de regio Drechtsteden die o.a. opereren in de maritieme en financiële sector. Voor een deel van de aanvragen wordt de aanvrager persoonlijk uitgenodigd om in de vorm van een presentatie of gesprek het idee nader toe te lichten.

Naast de financiële stimulans wordt er ook gezocht naar mogelijkheden om innovaties te versnellen door het ontsluiten van netwerken en het bieden van begeleiding waar mogelijk, in samenwerking met het team van experts dat de aanvragen beoordeelt.

De commissie bestaat uit een viertal leden van verschillende toonaangevende bedrijven uit de regio. De geselecteerde commissieleden brengen een diversiteit aan expertise met zich mee. Dit zorgt ervoor dat plannen van ondernemers vanuit meerdere invalshoeken worden beoordeeld. De commissie wordt bijgestaan door Edward Gilding, extern adviseur voor het MKB-katalysatorfonds vanuit Innovation Quarter en Maritime Delta. Een korte introductie van de commissieleden:

  • Niels Wepster (voorzitter) is directeur van AMEGA Holding B.V. en Seaminvestment. Zijn focus is in het bijzonder gericht op goed ondernemerschap met een haalbare financiële businesscase.

  • Adriaan Broere Adriaan Broere is managing director van Valk Welding Nederland.

  • Marco Huisman is technisch directeur van Veth Propulsion B.V. en kijkt met name naar de technische haalbaarheid van nieuwe producten.

  • Kees van de Graaf jr. is directeur bij baggerbedrijf de Boer/ Dutch Dredging en kijkt in het bijzonder naar technische haalbaarheid.

  • Hilbert de Jong is secretaris van het fonds vanuit de Duurzaamheidsfabriek Drechtsteden.

Geïnteresseerd ?

Bent u als MKB-bedrijf gevestigd in de Drechtsteden en wilt u in aanmerking komen voor een bijdrage voor uw plannen?