Spring naar inhoud

Innovatieomgeving

Innovatieomgeving

Financiële én praktische steun


Het MKB-katalysatorfonds is bedoeld als ‘launching platform’ om innovaties te versnellen en een nieuwe dynamiek te creëren in de regio. Daarvoor is meer nodig dan alleen geld. Het fonds wil dan ook nadrukkelijk nieuwe verbindingen tot stand brengen. De Duurzaamheidsfabriek, Maritime Delta en InnovationQuarter zijn daarbij belangrijke partners.

Logo Duurzaamheidsfabriek


Duurzaamheidsfabriek

De Duurzaamheidsfabriek organiseert en ondersteunt, als open innovatie proeftuin voor het bedrijfsleven (vooral ook MKB) in het kader van toegepast onderzoek en valorisatie voor (maritieme technologie, energietransitie en maakindustrie), het regionale bedrijfsleven met verkenningen en oplossingen voor duurzame technische producten en/of diensten met inzet van het brede scala aan infrastructuur (zie o.a. lijst met aanwezige machines) en waar ook studenten de aantrekkelijkheid van leren en werken in de techniek ontdekken.

De Duurzaamheidsfabriek is een open innovatie-omgeving die over een langere periode aan meerdere ondernemers ruimte biedt voor het prototypen en testen van technologische of marktinnovatie van nieuwe of vernieuwde producten en diensten, die zich in het ontwikkelstadium bevinden. De innovatieve focus van de Duurzaamheidsfabriek ligt op de Maritieme Technologie, Duurzame Energietransitie en speciale cross-over toepassingen met de nadruk op de High Tech maakindustrie.


Bedrijven kunnen met de fabriek allerlei arrangementen van samenwerking aangaan, zowel ten dele als volledig met de inzet van studenten en docenten. De Duurzaamheidsfabriek organiseert daarbij de benodigde inzet vanuit MBO, HBO en zo nodig TU. Tevens kunt u in de Duurzaamheidsfabriek terecht voor de organisatie van voorverkenningen, brainstormsessies en themabijeenkomsten.


Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw bedrijf neemt u dan contact op met Duurzaamheidsfabriek.Logo Maritime Delta


Maritime Delta

Maritime Delta is een samenwerkingsverband van bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen in de maritieme delta, het bestrijkt het gebied van de Tweede Maasvlakte tot en met Gorinchem en Werkendam.

De Drechtsteden hebben met de oprichting van Maritime Delta het initiatief genomen om de samenwerking op het gebied van innovatiebevordering en onderwijs tussen maritiem bedrijfsleven, onderwijs en overheden van de grond te trekken.


Thema’s

Maritime Delta is een triple helix samenwerkingsverband waarin men zich inzet voor de volgende drie thema’s:

  • Innovatie
  • Onderwijs en Arbeidsmarkt
  • Branding & Acquisitie

Voor meer informatie over dit samenwerkingsverband bekijk de website.Logo Innovation Quarter


InnovationQuarter

InnovationQuarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. Vanuit een onafhankelijke rol ondersteunt InnovationQuarter bedrijven bij hun innovaties en organiseert het de samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en de overheid. Daarnaast investeert InnovationQuarter in vernieuwende en snelgroeiende bedrijven middels een investeringsfonds, en assisteert het buitenlandse ondernemingen bij het vestigen in Zuid-Holland.

InnovationQuarter is werkzaam in uiteenlopende sectoren in deze regio.

Wilt u meer weten over de rol en diensten van InnovationQuater, kijk dan op de website.