Spring naar inhoud

MKB Katalysatorfonds

Bijdrage aanvragen

Snel en laagdrempelig


Een aanvraag indienen is eenvoudig. Bovendien kun jij jouw plannen mondeling toelichten bij een adviescommissie die bestaat uit ervaren ondernemers uit de regio. Binnen circa zes weken weet je of je in aanmerking komt voor financiering.

Spelregels


Het MKB-katalysatorfonds draagt bij aan de eerste ontwikkelingsfasen van innovatie. Belangrijk is dat jouw project binding heeft met de regio – de impact moet voor een belangrijk deel neerslaan in de Drechtsteden – en op korte termijn leidt tot tastbare resultaten. Bovendien moet 50% van de financiering uit eigen inbreng komen. Alleen directe aanvragen worden geaccepteerd, geen aanvragen van intermediairs.

Kennisvoucher


Een kennisvoucher is een tegemoetkoming in de kosten voor het inschakelen van een kennisinstituut voor het beantwoorden van een onderzoeksvraag. De onderzoeksvraag moet leiden tot kennis die voor de ontvanger van de voucher nog niet aanwezig is en bijdragen aan de uiteindelijke introductie van (deels) nieuwe producten, diensten of processen. De kennisvoucher richt zich daarmee op de eerste fase van het innovatie-ontwikkeltraject.

Met de voucher kunt u 50% van de rekening van de kennisinstelling voldoen met een maximum van €10.000,- De overige 50% betaalt u zelf. Wanneer uw aanvraag is goedgekeurd, heeft u drie maanden de tijd om een kennisinstelling opdracht te geven voor het onderzoek.


Criteria

U komt in aanmerking voor een kennisvoucher, wanneer uw aanvraag minimaal voldoet aan de volgende criteria:

 • De activiteit is vernieuwend / innovatief en draagt bij aan versterking van de maritieme of industriële sector.
 • De activiteit draagt bij voorkeur bij aan samenwerking tussen regionale bedrijven onderling, sectoren en/of onderwijsinstellingen.
 • De activiteit is bij voorkeur gericht op duurzaamheid en sluit aan bij de innovatiedoelstellingen van de Drechtsteden.

Een kennisvoucher is drie maanden geldig.Prototyping


De categorie prototype is bedoeld als een tegemoetkoming in de kosten voor het ontwikkelen van een prototype van een nieuw product (al dan niet in samenwerking met een onderzoeks- en onderwijspartner vervaardigd). Onder een prototype wordt verstaan een eerste model van een product, handgemaakt of door middel van rapid prototyping, waarmee de werking en toepassing van onderdelen wordt getest of de productie wordt voorbereid.

Bij prototyping kan waar mogelijk samengewerkt worden met de Duurzaamheidsfabriek, bijvoorbeeld met de opzet van proefopstellingen, testlocatie en inzet van studenten.

De bijdrage voor prototyping bedraagt maximaal €25.000,- en 50% van de totale kosten is subsidiabel, de overige 50% betaalt u zelf. Wanneer uw aanvraag is goedgekeurd, heeft u zes maanden de tijd om het prototype te (laten) ontwikkelen


Criteria

U komt in aanmerking voor innovatiegeld voor prototyping, wanneer uw aanvraag minimaal voldoet aan de volgende criteria:

 • De activiteit is vernieuwend / innovatief en draagt bij aan versterking van de maritieme of industriële sector.
 • De activiteit draagt bij voorkeur bij aan samenwerking tussen regionale bedrijven onderling, sectoren en/of onderwijsinstellingen.
 • De activiteit is bij voorkeur gericht op duurzaamheid en sluit aan bij de innovatiedoelstellingen van de Drechtsteden.

De ontwikkeling van een prototype duurt maximaal twaalf maanden.
Haalbaarheidsonderzoek


Een haalbaarheidsonderzoek is erop gericht de haalbaarheid van een innovatieproject in te schatten aan de hand van de economische en technologische risico’s die hieraan verbonden zijn.

Als MKB bedrijf kunt u maximaal €25.000,- aan co-finciering voor een haalbaarheidsonderzoek aanvragen, waarmee u maximaal 50% van de totale kosten van het onderzoek kan bekostigen.

Net als bij kennisvouchers en bij bijdragen voor prototyping betreft het hier een individuele aanvraag. De maximale duur van het onderzoek is 12 maanden.


Criteria

U komt in aanmerking voor een bijdrage aan uw haalbaarheidsonderzoek, wanneer uw aanvraag minimaal voldoet aan de volgende criteria:

 • De activiteit is vernieuwend / innovatief en draagt bij aan versterking van de maritieme of industriële sector.
 • De activiteit draagt bij voorkeur bij aan samenwerking tussen regionale bedrijven onderling, sectoren en/of onderwijsinstellingen.
 • De activiteit is bij voorkeur gericht op duurzaamheid en sluit aan bij de innovatiedoelstellingen van de Drechtsteden.

Het haalbaarheidsonderzoek heeft een duur van maximaal 12 maanden.
Kwartiermaker


Deze bijdrage is bedoeld voor het kwartiermaken voor meer grootschalige locatie gebonden voorzieningen en proeflocaties voor R&D activiteiten.

De kwartiermakersbijdrage kan door een consortium worden aangevraagd, waarin ook leading firms partner kunnen zijn. Per consortium kan maximaal voor €40.000,- aan kwartiermakersbijdrage aangevraagd worden, waarmee maximaal 50% van de totale kosten kan worden gefinancierd.

Bij deze bijdrage voor de inzet van een Kwartiermaker voor open-innovatie centra/fieldlabs geldt dat er tastbaar resultaat te verwachten moet zijn binnen een termijn van 18 maanden.


Criteria

U komt in aanmerking voor een kwartiermakersbijdrage, wanneer uw aanvraag minimaal voldoet aan de volgende criteria:

 • De activiteit is vernieuwend / innovatief en draagt bij aan versterking van de maritieme of industriële sector.
 • De activiteit draagt bij voorkeur bij aan samenwerking tussen regionale bedrijven onderling, sectoren en/of onderwijsinstellingen.
 • Er zijn minimaal twee bedrijven betrokken bij het project dat is gericht op het realiseren van een fieldlab. Daarvan is in ieder geval één bedrijf een MKB bedrijf uit de maritieme of industriële sector.
 • De activiteit is bij voorkeur gericht op duurzaamheid en sluit aan bij de innovatiedoelstellingen van de Drechtsteden.

Het project is binnen 18 maanden gerealiseerd.