Spring naar inhoud

Experts

Adviescommissie

Beoordeling door adviescommissie


De aanvragen worden beoordeeld door een team van experts afkomstig van bedrijven uit de regio Drechtsteden die o.a. opereren in de maritieme, industriële en financiële sector. De aanvrager wordt persoonlijk uitgenodigd om in de vorm van een presentatie of gesprek het idee nader toe te lichten. Op basis van dit gesprek brengt de adviescommissie advies uit voor het al dan niet toekennen van subsidie.

De kracht van het fonds is dat het niet alleen subsidie verstrekt maar ook advies en begeleiding biedt tijdens de looptijd van het project.
De commissieleden zijn afkomstig van verschillende toonaangevende bedrijven uit de regio en brengen een diversiteit aan expertise met zich mee.

De commissie wordt ondersteund door een business analist vanuit Innovation Quarter.

Niels WepsterNiels Wepster (voorzitter) is directeur van AM Assets B.V. en SEAM Investments BV. Zijn focus is in het bijzonder gericht op goed ondernemerschap met een haalbare financiële businesscase.Adriaan BroereAdriaan Broere (vicevoorzitter) is managing director van Valk Welding Nederland. Zijn expertise ligt op technische haalbaarheid, automatisering en digitale innovatie.Claudius de BeerClaudius de Beer is managing directeur van De Oliebron. Hij kijkt met name naar economische haalbaarheid en ondernemerschap. Marco HuismanMarco Huisman is technisch directeur van Veth Propulsion B.V. en zijn expertise ligt met name op de technische en economische haalbaarheid van nieuwe producten.Kees van de Graaf jr.Kees van de Graaf jr. is directeur bij baggerbedrijf de Boer/ Dutch Dredging en kijkt in het bijzonder naar technische en economische haalbaarheid.Hilbert de JongHilbert de Jong is secretaris van het fonds namens de gemeenten van de Drechtsteden.