Hoe dien ik een aanvraag in?

Per type aanvraag is een apart formulier beschikbaar, experts maken een inschatting van de kwaliteit van uw aanvraag en de tijd tussen indiening van de aanvraag en het besluit wordt zo kort mogelijk gemaakt. BijdragenMogelijkheden

Aanvragen

Bijdragen

Bent u als MKB-bedrijf gevestigd in de Drechtsteden en wilt u in aanmerking komen voor een bijdrage voor uw plannen? Dien dan, met gebruik van deze aanvraagformulieren uw aanvraag in. Het formulier dat u nodig heeft voor een aanvraag vult u in en print u uit, voorziet u van een hand- en dagtekening, scant u in en mailt u samen met de benodigde bijlagen naar: katalysatorfondsdrechtsteden@duurzaamheidsfabriek.nl.

Het MKB Katalysatorfonds kent een looptijd van 1 maart 2016 t/m 2018 en omvat in totaal € 500.000,-. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en de toewijzing van bijdrage gebeurt op basis van het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’.

Beoordeling door experts

De aanvragen worden beoordeeld door een team van experts afkomstig van MKB bedrijven uit de regio Drechtsteden die o.a. opereren in de maritieme en financiële sector. Voor een deel van de aanvragen wordt de aanvrager persoonlijk uitgenodigd om in de vorm van een presentatie of gesprek het idee nader toe te lichten.

Naast de financiële stimulans wordt er ook gezocht naar mogelijkheden om innovaties te versnellen door het ontsluiten van netwerken en het bieden van begeleiding waar mogelijk, in samenwerking met het team van experts dat de aanvragen beoordeelt.

De adviescommissie die de aanvragen inhoudelijk beoordeelt bestaat uit de volgende personen:

  • Paul Bosman

  • Kees van de Graaf jr. – Directeur Baggerbedrijf De Boer

  • Marco Huisman – Technical Director Veth Propulsion

  • Ton Kraak – Chief Executive Officer Dieseko Group

  • Niels Wepster – Directeur Amega Holding

Secretaris: Martin Hulsebosch – Duurzaamheidsfabriek

Heeft u vragen?

Bent u als MKB-bedrijf gevestigd in de Drechtsteden en heeft u vragen over dit fonds en hoe u een bijdrage voor uw plannen kunt aanvragen?