Dank voor uw interesse in het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden! In de periode 2016-2018 heeft het fonds 19 innovatieve projecten op weg geholpen met een bijdrage van in totaal € 500.00.-. Inmiddels is de looptijd van het fonds verstreken en kunnen er dus geen aanvragen meer worden ingediend. Mooie innovaties blijven echter interessant voor de regio!! Neem dus vooral contact op met de secretaris van het fonds om uw plannen voor te leggen. Wellicht zijn er andere financieringsmogelijkheden. Bovendien wordt een vervolg op het fonds verkend. Zodra hier meer duidelijkheid over is, informeren we u daarover.